O'Brian, Patrick

Alternativt namn

Richard Patrick Russ

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Historiallisen romaanin taitajia, 2. Nummelin, Halme, Polvinen. BTJ, 2011.