Asturias, Miguel Angel

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

"för hans färgstarka diktning med rötter i folklig egenart och indianska traditioner"

/Svenska akademiens nobelprismotivering