Szymborska, Wisława

Laddning av bildfilen

Photograph information

"Wisława Szymborska 2009.10.23 (1)" by Mariusz Kubik. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Alternativt namn

Szymborska, Wislawa

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"för en poesi som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet"

/Svenska akademiens nobelprismotivering