Hiironniemi, Irja

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor, samlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk