Samulinen, Mikko

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

bilderböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

sagor, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Källor och hänvisningar

Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. I. Suomen kirjastoseura, 1972.
Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. II. Suomen kirjastoseura, 1975.

Barn- och ungdomsförfattare i Finland. III. Finlands biblioteksförening, 1983.