Kirstinä, Väinö

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Irmeli Jung / Tammi

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

hörspel, samlingar

Typ

sagor

Typ

dikter

Typ

hörspel, samlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

manuskript

Typ

hörspel, samlingar

Typ

sagor

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

hörspel, samlingar

Typ

manuskript

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar:
Pauli Jaakko Kirstinä och Martta Elisabet Matinolli

jobb:
översättare till finska, nyhetsredaktör vid nyhetsbyrån UPI i Helsingfors 1959-60, t.f. äldre lektor vid Joensuu lyseo 1963, dramaturg vid YLEs teateravdelning 1965-66, länskonstnär i Tavastehus län 1977-82, lärare i skapande skrivande vid Tammerfors universitets dramastudio 1971-74, brevkurslärare 1980-82, lärare för Kansanvalistusseuras e-postlistas Teletopelius' skrivarutbildning på internet 1995-1998, fri författare 1983-

studier:
student från Oulun lyseo 1956
filosofie kandidat från Helsingfors universitet 1963

litterära priser:
Kalevi Jäntti -priset 1962
Finska Litteratursällskapets pris 1992
Studentkårens vid Helsingfors universtet konstpris 1962 Statens litteraturpris 1964
Parnassos essäpris 1965
Tavastehus läns konstkommissions pris 1974
Suuri Suomalainen Kirjakerhos pris 1979
Eino Leino -priset 1981
Väinö Linna -fondens pris 1987
Pro Finlandia 1992
Eeva-Liisa Manner -pris 2005