Vaarnamo, Ulla

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Tapio Korjus

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Biografiska uppgifter

f.d. Ovaskainen

familj: ett barn (född 1978)

Lärare i modersmål och litteratur sedan år 1979. Hållit videokurser och kurser i kreativt skrivande och kreativ gestaltning . Numera mera ledig för att skriva än verksam i skolan.

annat:
Medlem i Suomen Kirjailijaliitto (Finlands författarförbund) 2004-

studier:
student 1971 från Joensuu Normaalilyseo
FM Tampereen yliopisto

priser:
2 pris i Seinäjokis amatörteaters skrivartävling 1997
Portti skrivartävling i science-fiction och fantasy 1996
Birkalands skrivartävling, noveller, 2 pris 1982, 1994
Tidningen Teatteri, tävling för teaterpjäser, 5 pris, 1992
KTOL, delat 2 pris, noveller 1978

nomineringar: Helsingin Sanomas debutantpris 2001
Atorox-priset 2005
Savonia-priset 2008

intressen: improvisera dikter i gruppen Muuntaja, promenader, tänkande, karaoke