Puhakka, Jouko

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk