Sumari, Anni

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Anna Salvatierra / Like

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

förädrar: biolog Olli Sumari och lektor, bildkonstnär Maisa Sumari

- verkat som informationssekreterare, kommunikationsplanerare och free lance - språkgranskare och lärare i skriftlig framställning vid Kriittinen korkeakoulu

medlem av MUU ry sedan 1994
medlem av Suomen kirjailijaliitto sedan 1988

- filosofie magister 1991 från Helsingfors universitet (allmän litteraturvetenskap och informationslära)

Yles pris Tanssiva karhu för årets poesibok med verket Mitta ja määrä; på förslag till Runebergspriset med verket Sineriaani

särintr.: den visuella konsten, idrott (judo, simning och dans)