Hahnsson, Theodolinda

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kirjailija Theodolinda Hahnsson juhlapäivänään, 1890-luvun loppu. Atelier Apollo. Museoviraston kuvakokoelmat.

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Theodolinda Hahnsson, eg. Sofia Theodolinda Hahnsson, senare Yrjö-Koskinen, f. Limón f. 1.2.1838 i Tyrvis d. 20.4.1919 i Helsingfors Theodolinda Hahnsson var den första kvinnliga författaren som skrev på finska. Hahnsson bidrog med sin produktion framför allt till novellgenrens utveckling. I hennes produktion ingår dikter, noveller, romaner och dramatik. Hennes verk som tillkom under 1860-talet representerar en romantisk, kristligt färgad idealism och bottnar i den fennomanska ideologin. Kvinnans starka roll i familjen och familjens ställning i samhället betonas särskilt starkt i Hahnssons texter. I den sena produktionen syns även starkare realistiska drag. Exempelvis romanen Huutolaiset, två flickors och sockenbarns berättelse, tar upp aktuella samhälleliga problem.

(Klassikerbiblioteket)