Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Hahnsson, Theodolinda

Laddning av bildfilen
Photograph information
Kirjailija Theodolinda Hahnsson juhlapäivänään, 1890-luvun loppu. Atelier Apollo. Museoviraston kuvakokoelmat.
Födelseort
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
pjäser
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
samlingsverk
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
pjäser
Typ
pjäser
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
pjäser
Övriga verk (som översättare)
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Theodolinda Hahnsson, eg. Sofia Theodolinda Hahnsson, senare Yrjö-Koskinen, f. Limón f. 1.2.1838 i Tyrvis d. 20.4.1919 i Helsingfors Theodolinda Hahnsson var den första kvinnliga författaren som skrev på finska. Hahnsson bidrog med sin produktion framför allt till novellgenrens utveckling. I hennes produktion ingår dikter, noveller, romaner och dramatik. Hennes verk som tillkom under 1860-talet representerar en romantisk, kristligt färgad idealism och bottnar i den fennomanska ideologin. Kvinnans starka roll i familjen och familjens ställning i samhället betonas särskilt starkt i Hahnssons texter. I den sena produktionen syns även starkare realistiska drag. Exempelvis romanen Huutolaiset, två flickors och sockenbarns berättelse, tar upp aktuella samhälleliga problem.

(Klassikerbiblioteket)