Lehtinen, Torsti

Laddning av bildfilen

Photograph information

WSOY

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

aforismer, samlingar

Typ

romaner

Typ

aforismer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Författarens egna ord

Innan jag blev författare hann jag pröva på fyrtio andra jobb, allt från arbete i en vinkällare till narkomanvårdare och arbete vid Nokia som programmeringsexpert. Under mina vandringsår bodde jag på ett tiotal olika platser, de flesta var i Finland och en del i Danmark och Sverige eller någon annanstans.

Min fyrtio år långa ödemarksvandring fick ett slut när jag kom in på författarbanan. Sedan jag inledde min karriär har jag gett ut dryga tjugo böcker: romaner, lyrik- och aforismsamlingar, esséurval, skådespel och filosofiska avhandlingar. Jag har också gjort översättningar från svenska,danska och engelska. Bland annat har jag översatt Søren Kierkegaards verk till finska. Utöver det har jag varit redaktör för, eller medförfattare till ett femtiotal verk.

Också bland de produktiva författarna är det få som kan leva enbart på sin författarlön. Även jag har skrivit kolumner vid sidan av mitt författarjobb för att överleva. Jag har arbetat som kolumnist för Keskisuomalainen, Aamulehti, TV 1 och flera andra medier. Jag har också arbetat som lärare i ordkonst och kreativt skrivande bl.a. vid Topelius-akademin, Päätalo-institutet, Jyväskyläs universitet, Tammerfors universitet, Teatterikorkeakoulu och Nordens folkliga akademi.

Jag har undervisat filosofi vid Turun yliopisto, Nordiska konstskolan, Fria konstskolan och Kriittinen korkeakoulu.
Jag har hållit tillfälliga föreläsningar på tio- eller snarare hundratals platser både i Finland och utomlands.Min filosofiska utbildning har jag fått från Helsingfors universitet och "Berghälls gator".

Biografiska uppgifter

pappan var skomakare, mamman städerska

Arbete inom press och media:
Litteraturkritiker och kolumnist på kultursidorna i Keskisuomalainen 1985-1996. Kolumnist i Kotimaa 1996-1997. redaktionsråd vid Kirjailija-lehti 1998. Kirkkosanomats kolumnist 1998-1999. Medhjälpare vid Aamulehti från år 1987, ledarskribent 1999-2002. En serie tv-esséer om litteraturens klassiker: Camus, Saarikoski, Dostojevski, Kierkegaard, Márquez. Moon-tv. 2003. Nitton tv-kolumner i programserien Vierivät kivet. TV1. 2003. Aforismer, esseer, noveller, recensioner, artiklar och översättningar i många tidningar och tidsskrifter, bl.a. i Parnasso, Ny tid, Kirjo, Kauppalehti, Akademia (Estland) och Café Existens (Sverige).

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem i Pirkalaiskirjailijat ry 1991-2000, viceordförande 1996 - 2000.
styrelsesuppleant för Nykysuomen seura 1996-2001.
Styrelsemedlem i Suomen Kirjailijaliitto från år 1997, viceordförande 2000-.
Styrelsemedlem i Läscentrum 2002-2003
Styrelsemedlem i Kriittinen korkeakoulu 2003.
Delegationsmedlem i Kirjallisuuden edistämiskeskus 2004-.
Ordförande för Helsingin Kirjailijat/Helsingfors Författare ry. 2004 -.
Representant för Suomen Kirjailijaliitto i Forum Artis-styrelsen

Priser:
Arvi A. Karisto-stiftelsens hederspris 1982.
Delat första pris i tävlingen för humoristiska dikter i Lahtis diktmaraton 1984.
Viiala kommuns kulturpris 1992.
WSOY:s litteraturstiftelses hederspris 1993.
Förlagsaktiebolaget Nottes Torstai-pris 1994.
Första pris i "Suomalainen essee"-tävlingen 1995.

intressen:
att tänka och att låta bli att titta på TV