Rope, Timo

Född

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

vitsar och anekdoter