Bowen, Elizabeth

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

ELIZABETH BOWEN [1899-1973] var en irländsk författare, som i dag räknas till 1900-talets stora namn i den engelska litteraturen. Hjärtats död [The Death of the Heart, 1938] är ett av hennes mest centrala verk; en av de stora romanerna från förkrigstidens England, inkluderad på såväl Time Magazines som Modern Librarys listor över 1900-talets 100 bästa engelskspråkiga romaner.

(Modernista)

- - -


Elizabeth Bowen tillhör den erkända eliten av den nuvarande engelska författargenerationen. Hon berättar - liksom Henry James - på ett mycket personligt sätt om enskilda människor, deras utveckling och medvetna eller omedvetna strävanden, hon skildrar samspelet mellan deras olika temperament, deras handlingar och tankar, stumt, uttryckt i ord eller ibland kanske dolt under ord. Hennes romaner illustrerar inte direkt några sociala eller politiska teorier men ger genom fulltonigheten i hennes människoskildring en god bild av det anglosaxiska samhällets egenartade struktur.

(från baksidestexten till romanen "En värld av kärlek", Norstedt, 1956)