Lander, Leena

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Anna Huovinen

Alternativt namn

Pöyhönen, Leena
Raittila, Leena

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

studier: hum.kand

Prix Nordique 2000