Aina

Alternativt namn

Forssman, Edith Theodora

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

Edith Forssman (Aina) föddes på Kimito prästgård 1856 som dotter till prosten Wilhelm Forssman och Carolina Adlercreutz från Sjundby. Syskonskaran var stor och hemmet var en samlingspunkt för olika kulturella verksamheter. Efter faderns död flyttade familjen till Falkberg i Finby där de aktivt deltog i sällskapslivet. Det var en miljö där traditioner bevarades i seder och bruk. Denna miljö fungerade senare som inspirationskälla för Forssmans noveller och berättelser, som ofta var skrivna i en religiös romantisk stil och skildrade familjens och bygdens liv.

Vid 24 års ålder debuterade Forssman under pesudonymen ”Aina”. Debutverket var en bok hon hade skrivit tillsammans med sin syster Fanny Forssman, ”Sex små berättelser av Aina och Eva”. Hon skrev därefter korta berättelser i olika tidskrifter och böcker för barn. Under åren 1891-1917 gav hon ut serien ”Vid aftonlampan” med noveller i 25 volymer på Söderströms förlag. Novellsamlingarna innehåller både fiktiva berättelser och verklighetsbaserade, realistiska historier. Kritiken var mestadels positiv och berättelserna ansågs vara uppbyggliga, välskrivna och intressanta. Författaren varnades trots allt för sentimentalitet och när antalet svenska romaner i Finland ökade efter sekelskiftet, förändrades mottagandet och böckerna började klassas som underhållningslitteratur. Den läsande allmänheten uppskattade de religiösa berättelserna och i början av 1900-talet beskrevs Aina som en av Finlands mest lästa författare. Hennes böcker lästes även i Sverige och några översattes till finska.

Forssman dog på Falkberg 1928 och är begravd i den Forssmanska familjegraven på Kimito kyrkogård.

(Källor:
Lindroos, Ernst: ”Aina och Ryssbacks-Kajsa” i: Fångster i tidens ström II. Hembygdsforskare i Kimitobygden berättar. Hembygdsforskare i Kimitobygden, 1991.
Malmio, Kristina: ”Populärlitteraturen” i: Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen. SLS/Atlantis, 2000.)