Idström, Annika

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

- verksamhetsledare för Nuoren Voiman Liitto 1976-1978; lärare i finska språket och i finsk litteratur vid Minnesota universitet 1984-1986; handledare i skrivandets konst vid Kriittinen korkeakoulu 1994-.

- student 1968; språkstudier i Frankrike samt litteraturstudier vid Helsingfors och Jyväskylä universitet; filmmanusförfattarexamen från Konstindustriella högskolans linje för film och tv 1974

Kalevi Jäntti-priset för debutromanen 1981; Statens litteraturpris 1986; Nylands läns konstpris 1990