Kailas, Uuno

Alternativt namn

Frans Uuno Salonen

Födelseort

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Frans Uuno Kailas, tidigare Salonen, föddes 1901 i Heinola landskommun. Hans föräldrar, tavastländksa småbrukare, dog när han var liten, och han kom att tillbringa sin barndom hos sin morbror och moster i Heinola, där han besökte smaskolan. 1920 flyttade han till Helsingfors, där han åhörde föreläsningar i estetik och litteraturhistoria vid universitetet. Eftersom ekonomiska bekymmer blev studierna aldrig fullföljda. Kailas jobbade som redaktör och stilist och skrev redan tidigt recensioner och artiklar för dagpressen.

Uuno Kailas' huvudverk är de fem diktsamlingarna Tuuli ja Tähkä (Vinden och axet, 1922), Purjehtijat (Sjöfararna, 1925), Silmästä silmään (Öga mot öga, 1926), Paljain jaloin (Barfota, 1928) och Uni ja kuolema, 1931). Kailas var dessutom en trägen översättare.

Uuno Kailas dog av lungtuberkulos i Nizza den 22 mars 1933, inte fullt 32 år gammal.


Källa: Th. Warburton: Uuno Kailas och hans diktning (inledning till Rödskuggan, 1941)