Krogerus, Anna

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Källor och hänvisningar

Suomalaisia näytelmäkirjailijoita. Toim. Ismo Loivamaa. Avain, 2010.