Quasimodo, Salvatore

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Biografiska uppgifter

"för hans lyriska diktning, som med klassisk eld uttrycker samtidens tragiska livskänsla"

/Svenska akademiens nobelprismotivering