Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Siljo, Juhani

Laddning av bildfilen
Photograph information
M. Forsberg, Atelier Aino. SKS.
Alternativt namn
Kimmo
Siljo, Juhani Alarik
Sjögren, Juhani
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
faktaböcker
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
samlingsverk
Typ
diktsamlingar
Typ
essäer, samlingar
Titel
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
pjäser
Typ
faktaböcker
Typ
samlingsverk
Typ
diktsamlingar
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Juhani Siljo, urspr. Johan Alarik Siljo, fram till år 1906 Sjögren f. 3.5.1888 i Uleåborg d. 6.5.1918 i Tammerfors Sekelskiftesdiktaren Juhani Siljo är speciellt känd för sin etiska strävan och sitt letande efter självet i filosoferna Kierkegaards och Nietzsches anda. Denna, i finsk litteratur kända ”Siljolinje” (”Siljon linja”), fick en fortsättning framför allt i poesi av Uuno Kailas, Aaro Hellaakoski och Helvi Juvonen, samt i 1920-talets fackelbärares (Tulenkantajat-generationens) litterära produktion. Dominerande teman i Siljos postumt utgivna samling Selvään veteen (sv. Mot öppet vatten) från 1919 är byggandet av självet, kompromisslöshet och vilja, centrala tematiska spår även i diktarens övriga produktion. Också kärleksdikter ingår i produktionen. I dem kombineras sinnlighet med askes och livsrädsla. Siljos poesi fick särskilt stor uppskattning på 1940-talet. Han var också en av pionjärerna inom den finska, aforistiska diktningen.

(Klassikerbiblioteket)