Siljo, Juhani

Laddning av bildfilen

Photograph information

M. Forsberg, Atelier Aino. SKS.

Alternativt namn

Kimmo
Siljo, Juhani Alarik
Sjögren, Juhani

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

faktaböcker

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Juhani Siljo, urspr. Johan Alarik Siljo, fram till år 1906 Sjögren f. 3.5.1888 i Uleåborg d. 6.5.1918 i Tammerfors Sekelskiftesdiktaren Juhani Siljo är speciellt känd för sin etiska strävan och sitt letande efter självet i filosoferna Kierkegaards och Nietzsches anda. Denna, i finsk litteratur kända ”Siljolinje” (”Siljon linja”), fick en fortsättning framför allt i poesi av Uuno Kailas, Aaro Hellaakoski och Helvi Juvonen, samt i 1920-talets fackelbärares (Tulenkantajat-generationens) litterära produktion. Dominerande teman i Siljos postumt utgivna samling Selvään veteen (sv. Mot öppet vatten) från 1919 är byggandet av självet, kompromisslöshet och vilja, centrala tematiska spår även i diktarens övriga produktion. Också kärleksdikter ingår i produktionen. I dem kombineras sinnlighet med askes och livsrädsla. Siljos poesi fick särskilt stor uppskattning på 1940-talet. Han var också en av pionjärerna inom den finska, aforistiska diktningen.

(Klassikerbiblioteket)