Nordgren, Ralf

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Ralf Nordgren är känd både som lyriker och romanförfattare. Han är ett av de stora namnen inom den efterkrigstida finlandssvenska litteraturen; en särpräglad och djärv författare, en sökare som inte tvekar att experimentera med texten.