Lehtonen, Asko

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Satu Jaatinen

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar