Trygg-Helenius, Alli

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet