Salokorpi, Sinikka

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

bilderböcker

Typ

sagor, samlingar

Typ

bilderböcker

Titel

Typ

sagor

Typ

noveller

Typ

sagor, samlingar

Typ

bilderböcker

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor, samlingar

Typ

sagor, samlingar

Typ

sagor

Typ

sagor

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk