Virtanen, Harri

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

samlingsverk

Typ

pjäser

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Suomalaisia näytelmäkirjailijoita. Toim. Ismo Loivamaa. Avain, 2010.