Norfolk, Lawrence

Född

Födelseort

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Historiallisen romaanin taitajia, 2. Nummelin, Halme, Polvinen. BTJ, 2011.