Genet, Jean

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Titel

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner