Enckell, Martin

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Martin Enckell (f. 1954) debuterade 1974 och året därpå var han med och grundade tidskriften Fågel Fenix, och senare poesigruppen Kain. Kain bestod förutom Enckell av Joakim Groth, Kjell Lindblad och Thomas Wulff. Enckell, som också varit verksam som översättare av bland annat nutida finsk och isländsk lyrik, mottog Nuoren Taiteen Suomi-priset år 1995. Hans böcker har även utkommit i Sverige. /Källa: Schildts Förlag

föräldrar: Kristofer Enckell och Lea f. Suhonen

- arbetat bl.a. med handikappade barn och i antikvariat.
central person i den krets som på 70-talet utgav undergroundtidningen Fågel Fenix och i diktargruppen Kain

- Finlandspriset för ung konst 1995; på förslag till Finlandiapriset 1989 (Gud-all-en)

särintr.: konsthistoria, asiatiska kulturer, att resa

Mera uppgifter om författarens verk

Klockorna i Mandalay : Essä i katalogen för utställningen Vad Östanvinden förde med sig: Amos Anderssons konstmuseum, 2001.

(Ingen & den knottriga damen), Wahlström & Widstrand 1978. En dubbelvolym vars andra del består av Johan Donners Sinnenas realismer.
Dikter i antologin 11 finlandssvenska poeter (ai-ai 1992).

Textutdrag

Burma

frid, blödande guld,
skuggande banyanträd,
Mogoks rubiner och terror,

hemma, återigen
är du hemma, fjärran, i dig själv,
skuldriden, lycklig, nekande all karma

*

ett barn
leder dig in
i det svala valvet, in i dunklet
där en glugg silar ljus, över Shakyamuni,

soldaterna
hejdar dig inte, men
under en frusen sekund
ser du barnet stupa, som i ultrapid,

du ser barnet stupa in i en skymning
som väller, in, genom skotthålet i tinningen,

i en värld, i en verklighet, som inte är din

*

i ett stilla bjällrande
drar vinden
genom
de snövita pagodernas gyllene htin


(1999)