Weijola, Yrjö

Alternativt namn

Aura, Juho
Weilin, Yrjö
Weilin, Yrjö Hugo Karl

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser, samlingar

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk