Aho, Elisabet

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Irmeli Jung, Otava

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

föräldrar: Juhani Aho och Maire Aho

studier: Suomen liikemiesten kauppaopisto informatörs examen

pris:
Karisto stiftelses hederspris 1990
Sysmäs Kirjakylä-priset 2002
Den stora finska bokklubbens hederspris 2003

hobbyer: att skriva är både arbete och hobby läsning, friluftsliv, simning, skidåkning

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nykykertojia 2. Toim. Ritva Aarnio ja Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu, 1998.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 6. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2009.