Olli

Laddning av bildfilen

Photograph information

Maisteri Väinö Nuorteva eli pakinoistija "Olli", 1930-luku. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Nuorteva, Väinö

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar
samlingsverk

Typ

kåserier, samlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar
samlingsverk

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar
samlingsverk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk