Akola, Aulis

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk