Silander, Liisa

Alternativt namn

Silander, Urpu Liisa

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor, samlingar

Typ

sagor

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner