Paavolainen, Olavi

Laddning av bildfilen

Photograph information

Olavi Paavolainen vuonna 1928. SKS [Public domain], via Wikimedia Commons

är samma som

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

essäer, samlingar

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

essäer, samlingar

Typ

faktaböcker

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.