Känkänen, Juhani

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Katja Lösönen / Teos

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Biografiska uppgifter

föräldrar: Irma (född Hagelberg) och Aulis Känkänen

jobb:
arbetat bl.a. som planerare inom reklam- och marknadsföringsbranschen, som privatföretagare och som assistent vid en specialtidning inom grafisk design

studier:
student från Linikkalas gymnasium (Forssa) 1985
Konstindustriella högskolan 1985-
Kritiska högskolans skrivarskola 2001-2003

pris:
Helsingin Sanomats litteraturpris 2005
Akademens populäraste debutverk Toivon mukaan 2005

intressen:
"Jag har egentligen inga speciella intressen, men jag har lärt mig att att vara mera barmhärtig med mig själv då det gäller min teckningsförmåga , mitt gitarspelande och min sångröst. Jag försöker leka så mycket som möjligt."

övrig produktion: musikinspelningar:
Onni Mustaharakka: Jälkikirjoitus (Sånger, LP, 1991)
FC Känkänen: Sanoin sua puluksein (Sånger, single, 1989)