Puikkonen, Emma

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Pertti Nisonen / WSOY

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

föräldrar: författare Arja Puikkonen och pensionär Juha Puikkonen