Aukia, Pekka

Laddning av bildfilen

Photograph information

Lakialla tuuloo – Pohjalaisia nykykirjailijoita

Alternativt namn

Kortesukko
Lautamies

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner