Šalamov, Varlam

Alternativt namn

Shalamov, Varlam
Sjalamov, Varlam
Šalamov, Varlam Tihonovitš

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Varlam Sjalamov föddes i Vologda 1907 och började studera juridik i Moskva 1926. Han umgicks i intellektuella kretsar, blev offer för massarresteringar och sändes 1929 för första gången till arbetsläger. Hemkommen efter det treåriga straffet började han publicera sig som författare, men blev snart anklagad för kontrarevolutionär verksamhet och förvisad till de sibiriska arbetsläger som fått namn efter floden Kolyma. Lägervistelsen skulle denna gång vara i 17 år. Efter frigivandet bosatte han sig så småningom i Moskva, där han under 60- och 70-talen verkade som poet och journalist. De berättelser från Kolyma han skrev under samma tid kunde av politiska skäl inte publiceras i Sovjetunionen, men spreds via underjordiska utgåvor och trycktes av exilförlag i Amerika och Europa. Varlam Sjalamov dog i Moskva 1982.
(Ruin)