Tavaststjerna, Karl August

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kirjailija Karl August Tavaststjerna, 1890-l. Museoviraston kuvakokoelmat.

är samma som

Alternativt namn

Tavaststjerna, K. A.

Dödsort

Utbildning eller examen

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

pjäser, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

f. 13.5.1860 i S:t Michel, d. 30.3.1898 i Björneborg.

K.A. Tavaststjerna är en av de tidigaste realistiska och moderna författarna i Finland, särskilt i den finlandssvenska litteraturen. I hans produktion, som tillkom under 1880- och 1890-talen, ifrågasätts konventionell idealism och nationalism mot bakgrund av en mörkare, mera desillusionerad skildring av den finländska verkligheten och av mänsklig falskhet. Återkommande ideal i hans verk är den fria tanken och ett kompromisslöst konstnärsliv och världsmedborgarskap, som kontrasteras mot tristessen i ett slutet och inskränkt Finland. Till hans mest betydande verk hör romanerna Barndomsvänner. Ett nutidsöde (1886) samt Hårda tider. Berättelse från Finlands sista nödår (1891), men i produktionen ingår även lyrik och dramatik. Tavaststjerna har också uppfattats som den första finlandssvenska författaren, dvs. en författare vars verk ger uttryck för känslan att som svenskspråkig i Finland tillhöra en minoritet.

(Klassikerbiblioteket)