Nyman, Valdemar

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Valdemarsällskapet

Alternativt namn

Nyman, Bruno Valdemar

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Präst och författare. Från 1935 var han bosatt på Åland och kyrkoherde i Finström. Även verksam som lärare vid Ålands folkhögskola 1935−69. En modernistisk pionjär i finlandssvensk prosa som hämtade många av sina motiv från åländsk historia och natur liksom från religion och teologi. Han gav ut romaner, lyrik, biografier samt en lång rad böcker om Åland och dess natur, kultur och historia, bl.a. Finströms sockenkrönika i flera delar. (Svenskösterbottniska författare/KulturÖsterbotten)

Mera uppgifter om författarens verk

St Colombas arvingar.
Den skotska episkopalkyrkan (1951)
Åland, midsommarstångens land (1955)
Längs åländska vägar (1964)
Åland / Ahvenanmaa (m.fl. förf.) (1965)
Längs åländska sjövägar (1967)
Pojken och den gråa byn. Joel
Pettersson 1892−1937. En livsbild (1977)
Åländsk antologi (red.) (1977)
På åländska vägar − till lands och sjöss (1980)
Ålands medeltida kyrkokonst.
Det åländska folkets historia I:2 (1980)
Grelsby kungsgård. En krönika (1985)
Kyrkogränden.
Finströms sockenkrönika 2 (1988)
Postvägsbyarna. Finströms
sockenkrönika 3 (1989)
Från Tuna till Ljugarn.
Finströms sockenkrönika 4 (1989)
Vassrike. Finströms sockenkrönika 5 (1990)
Joels brev till Werner Eker (1990)
Getakarla marklag (1991)
Slant i håven. Konstnären Karl
Emanuel Jansson − en livsbild (1993)

Övrigt: Skrev flera pjäser för åländska amatörteatrar, bl.a. Djävulsdansen
Lanserade den åländske konstnären Joel Pettersson (1892−1937) som författare och utgav fyra volymer med dennes efterlämnade manuskript:
Jag har ju sett (1972), Eldtände (1973), Frifågel (1974), Hallonskogen (1975)
Urvalsvolym: Jag är en stenskärva som det roar gudomen att kasta smörgås med. Skrivet och sagt av Valdemar Nyman. Red. Pia Perander (Valdemarsällskapet, 2004)

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)
Javén, Gunvor: På egen våglängd. Berättelser om mina möten med människan Valdemar Nyman (Valdemarsällskapet, 2000)
Skulle det bli brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1917−1944 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1981)
Uppslagsverket Finland 3 (Schildts, 2005)
Valve, Isela: Valdemar präst (PQR-kultur, 2005)
Warburton, Thomas: Åttio år av finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)
Vem och vad 92 (Schildts, 1992)