Kivelä, Samppa

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Yrke

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar