Väänänen, Kalle

Alternativt namn

K.V.
Korsukolportööri
Laulajapoika
Väänänen, Kaarle Vihtori
Väänänen, Kaarle Viktor

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk