Tikkanen, Eino

Laddning av bildfilen

Photograph information

Toimittaja ja kirjailija Eino Tikkanen, 1920-luku. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

E.T.
Poika
Tikkanen, Eino Alfred

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk