Lampén, Ernst

Laddning av bildfilen

Photograph information

Lehtori, kirjailija ja toimittaja Ernst Lampén 1920-luvulla. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Lampen, Ernst
Lampén, Ernst Adolf
Lampén-Iso-Keisari, Ernst Adolf

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Reseskildrare, pedagog, publicist


Banbrytarna inom den moderna finländska turismen ville främja turistnäringen och lyfta fram det som kännetecknade Finland. Deras idoga arbete skapade grunden för en successiv tillväxt. Ernst Lampén hörde till dem som ihärdigast verkade för turismen under första hälften av 1900-talet.

(BLF)