Istanmäki, Sisko

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: Aini och Mikko Kallio

studier: student

priser: Statspriset 1971 för skådespelet Väki ja valta, Seinäjokis kulturpris 1996, Artturi Leinonen-priset, Tack för boken-medaljen 1996 för boken Liian paksu perhoseksi

särintr.: att lata och larva sig