Sinkkonen, Lassi

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk