Eronen, Risto

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuvaaja: Veikko Somerpuro / WSOY

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

jobb:
Han har jobbat som assistent för slaktare, hantlangare, kylskåpsfyllare, lärare, journalist, forskare, mediakritiker, tjänsteman och varit arbetslös. litterära

priser:
Kandidat för Helsingin Sanomats litteraturpris 2002
UKRI Rf:s (Nordkarelens Författareförening) Vuoden Kynä 2004