Seppänen, Jaana

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Veikko Somerpuro / WSOY

Född

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk