You are here

Ringbom, Henrika

Laddning av bildfilen
Photograph information
Fotograf: Thomas Brunell
Titta på video

 
 
Namn
Ringbom, Henrika
Biografiska uppgifter
Henrika Ringbom (f. 1962) debuterade 1988 med en samling dikter och kortprosa, rakt in i en tid när den svenskspråkiga poesin intresserade sig starkt för språket. Utvecklingen har sedan dess gått åt olika håll, men Henrika Ringbom har inte övergivit sitt förpliktande engagemang för språket som stoff och arbetsredskap. Läsaren ska “vaggas in i språket” har hon en gång sagt i en intervju. Samlingen från mitten av 1990-talet Det finns ingen annanstans, blev hennes verkliga genombrott som lyriker. Dikterna är ett slags variationer kring olika tillstånd och handlingar, ibland är de drömlikt undflyende, ibland konkret påträngande, alltid motiviskt och språkligt genomarbetade. Diktandet är alltid praktik, men Henrika Ringbom har också skrivit om sitt skrivande och sin dikt. Hon är en intellektuell poet som arbetar mycket konkret.

Henrika Ringbom har också en stor kontaktyta till den finskspråkiga poesin. Hon har låtit sig inspireras av t. ex. Jouni Inkala och hans sätt att rytmisera och frasera dikt, hon har översatt flera finska poeter till svenska och själv kommit ut på finska i urvalssamlingen Valkoinen vinttikoira (2005).

Henrika Ringbom växlar mellan poesi och prosa, och hennes senaste samling. Händelser. Ur Nya pressen 1968-1974 innehåller prosadikter, baserande sig på minnet av – och en nyläsning av – tidningstexter ur Nya Pressen, den finlandssvenska kvällstidningen som lades ner 1974. Texterna är laddade och tankeväckande möten mellan underlagets sorglösa tidningsprosa och lyrikens reflektion, och en dragkamp mellan två slags läsning, den oskuldsfulla och den mer informerade.

Läscentrum

---

föräldrar Lars-Peter Ringbom och Stina Ringbom, född Jansson

har arbetat som journalist vid Folktidningen Ny Tid, översättare vid FST och arkivarie på SLS. Har också arbetat inom långvården i Stockholm och på bibliotek i Helsingfors

studier FK i litteraturvetenskap vid Helsingfors Universitet 1992

prisbelönt av Svenska litteratursällskapet 1991,1995 och 2002. Stiftelsen Längmanska kulturfondens pris 1999.

Jag är intresserad av naturen, särskilt av fåglar, av att följa med deras vanor och liv. Andra stora intressen är film, musik och trädgårdar .
Mera uppgifter om författarens verk
Dikter i antologin 11 finlandssvenska poeter (ai-ai 1992)

Åtta brev (essä)i antologin Rudan, vanten och gangstern - essäer om samtida finlandssvensk litteratur (Söderström 1995). Tillsammans med Monika Fagerholm.

Varför finns vetil? (Söderström 1999) - Svenskspråkig version av The Meaning of liff av Douglas Adams och John Lloyd. Tillsammans med Peter Mickwitz och Mårten Westö.

Oskuldens idioti (essä)1999. Skriven för årsboken Motmot 1999 som ges ut av den finska lyrikföreningen "Elävien Runoilijoiden Klubi" ("Levande poeters klubb").

Poesi med andra ord : Tre poeter samtalar (Söderström 2003). Tankar om lyrik och det egna skrivande. Agneta Enckell och Henrika Ringbom brevväxlar och Peter Mickwitz kommenterar och kommer med egna funderingar.
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Forsström, Tua(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands svenska författareförening rf
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Westö, Mårten(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Upphovsmannens språk
  engelska
 • Mickwitz, Peter(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  översättare
 • Enckell, Agneta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Egentliga Finland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  översättare
 • Boucht, Birgitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands svenska författareförening rf
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  översättare
 • Nyström, Carita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Yrke
  översättare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 •