Ringbom, Henrika

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Thomas Brunell

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Henrika Ringbom (f. 1962) debuterade 1988 med en samling dikter och kortprosa, rakt in i en tid när den svenskspråkiga poesin intresserade sig starkt för språket. Utvecklingen har sedan dess gått åt olika håll, men Henrika Ringbom har inte övergivit sitt förpliktande engagemang för språket som stoff och arbetsredskap. Läsaren ska “vaggas in i språket” har hon en gång sagt i en intervju. Samlingen från mitten av 1990-talet Det finns ingen annanstans, blev hennes verkliga genombrott som lyriker. Dikterna är ett slags variationer kring olika tillstånd och handlingar, ibland är de drömlikt undflyende, ibland konkret påträngande, alltid motiviskt och språkligt genomarbetade. Diktandet är alltid praktik, men Henrika Ringbom har också skrivit om sitt skrivande och sin dikt. Hon är en intellektuell poet som arbetar mycket konkret.

Henrika Ringbom har också en stor kontaktyta till den finskspråkiga poesin. Hon har låtit sig inspireras av t. ex. Jouni Inkala och hans sätt att rytmisera och frasera dikt, hon har översatt flera finska poeter till svenska och själv kommit ut på finska i urvalssamlingen Valkoinen vinttikoira (2005).

Henrika Ringbom växlar mellan poesi och prosa, och hennes senaste samling. Händelser. Ur Nya pressen 1968-1974 innehåller prosadikter, baserande sig på minnet av – och en nyläsning av – tidningstexter ur Nya Pressen, den finlandssvenska kvällstidningen som lades ner 1974. Texterna är laddade och tankeväckande möten mellan underlagets sorglösa tidningsprosa och lyrikens reflektion, och en dragkamp mellan två slags läsning, den oskuldsfulla och den mer informerade.

Läscentrum

---

föräldrar Lars-Peter Ringbom och Stina Ringbom, född Jansson

har arbetat som journalist vid Folktidningen Ny Tid, översättare vid FST och arkivarie på SLS. Har också arbetat inom långvården i Stockholm och på bibliotek i Helsingfors

studier FK i litteraturvetenskap vid Helsingfors Universitet 1992

prisbelönt av Svenska litteratursällskapet 1991,1995 och 2002. Stiftelsen Längmanska kulturfondens pris 1999.

Jag är intresserad av naturen, särskilt av fåglar, av att följa med deras vanor och liv. Andra stora intressen är film, musik och trädgårdar .

Mera uppgifter om författarens verk

Dikter i antologin 11 finlandssvenska poeter (ai-ai 1992)

Åtta brev (essä)i antologin Rudan, vanten och gangstern - essäer om samtida finlandssvensk litteratur (Söderström 1995). Tillsammans med Monika Fagerholm.

Varför finns vetil? (Söderström 1999) - Svenskspråkig version av The Meaning of liff av Douglas Adams och John Lloyd. Tillsammans med Peter Mickwitz och Mårten Westö.

Oskuldens idioti (essä)1999. Skriven för årsboken Motmot 1999 som ges ut av den finska lyrikföreningen "Elävien Runoilijoiden Klubi" ("Levande poeters klubb").

Poesi med andra ord : Tre poeter samtalar (Söderström 2003). Tankar om lyrik och det egna skrivande. Agneta Enckell och Henrika Ringbom brevväxlar och Peter Mickwitz kommenterar och kommer med egna funderingar.
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet