Mazzarella, Merete

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Marica Rosengård / Schildts & Söderströms

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

essäer, samlingar

Typ

faktaböcker

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar Annamarie (f. Cleemann) och Wilhelm Schreck

kolumnist och kritiker i ett antal tidningar: Hbl, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Kyrkans tidning, Uppsala Nya Tidning

studier fil.kand.1968, fil.lic. 1977, disputerade 1981
intressen att läsa, skriva och samtala

Fredrika Runeberg -stipendiat 1995

Mera uppgifter om författarens verk

Fackböcker:

Fredrika Charlotta, född Tengström, en nationalskalds hustru (Svenska litteratursällskapet 2007)

Den goda beröringen : om kropp, hälsa vård och litteratur (Söderström 2005)

Linjer mellan stjärnor : Essäer om identitet (Söderström 2002)

Då svänger sig sommaren runt sin axel : om konsten att bli gammal (Söderström 2000)

Där man aldrig är ensam : om läsandets konst (Söderström 1999)

Otrohetens lockelse : en bok om äktenskapet (Söderström 1997)

Tanten och krokodilen : Om vänskap, kroppen, sorg,bilder, kärlek, minne, hem, ting, lycka, medelålder,resor (Söderström 1995)

Att skriva sin värld : den finlandssvenska memoartraditionen (Söderström 1993)

Agnes von Krusenstjerna (Natur och Kultur 1992)

Hem från festen (Söderström 1992)

Samtal (Söderström 1990)

Det trånga rummet : en finlandssvensk romantradition (Söderström 1989)

Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen : frihet och beroende i finlandssvensk kvinnolitteratur (Söderström 1985)

Myt och verklighet : berättandets problem i Eyvind Johnsons roman Strändernas svall. Akademisk avhandling. (Svenska litteratursällskapet 1981)

Först sålde de pianot (Söderström 1979)
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet